56. Skąd się bierze bronienie zasobów?

56. Skąd się bierze bronienie zasobów?